Constipatie

Wat is het? 

Constipatie is het aanwezig zijn van een verminderde frequentie en hardere consistentie (samenstelling) van de stoelgang.

Bemerken we wel dat het stoelgangpatroon van persoon tot persoon zeer wisselend kan zijn. Moeilijke stoelgang kan gepaard gaan met opgeblazen gevoel en zelfs buikkrampen.

Soms is er ook het gevoel dat de stoelgang moeilijk kan geëvacueerd worden uit de endeldarm. Dit kan dan leiden tot langdurig persen op het toilet. Deze uitdrijvingsstoornis noemt men dyschezie.

Wat is de oorzaak?

Meestal gaat het om een abnormale en te trage werking van de dikke darm. De juiste oorzaak hiervan is onbekend.

Een uitdrijvingsstoornis is meestal het gevolg van slechte coördinatie van de spieren die hiervoor verantwoordelijk zijn. Soms kan het ook gaan om een echte vernauwing van de darm. Dit kan opgespoord worden door bijkomende onderzoeken.

Het is altijd belangrijk dat bij een verandering van het stoelgangpatroon onderzoek wordt gedaan naar deze mogelijke oorzaken. Uw arts zal dit met u bespreken.

Behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak. Als er een echte vernauwing aanwezig is, moet dit vaak geopereerd worden. Meestal echter gaat het om een te trage darmwerking, en hieraan is momenteel weinig te doen. Het is belangrijk om een vezelrijke voeding in te nemen (groenten, fruit en bruin brood), voldoende te drinken en veel aan lichaamsbeweging te doen.

Vaak zijn ook bijkomende laxeermiddelen noodzakelijk. Bespreek dit steeds met uw arts gezien sommige laxeermiddelen op lange termijn schadelijk kunnen zijn voor de darmen.