Divertikels & Diverticulitis

Wat is het? 

Divertikels zijn een frequent (bij 50 % van de mensen op 70 jaar) voorkomend probleem waarbij er in de wand van de dikke darm zwakke plaatsen ontstaan. Op deze zwakke plaatsen puilt de darmwand naar buiten uit en ontstaan er kleine zakjes. Deze zakjes noemt men divertikels, de aanwezigheid van divertikels bij een patiënt noemt men diverticulose. Ontsteking van deze zakjes komt vrij frequent voor en wordt diverticulitis genoemd.

Oorzaak

Men gaat er van uit dat de oorzaak voor deze problemen dient te worden gezocht in het westerse dieeët, dat te weinig vezels bevat.

Symptomen & klachten

Diverticulose op zichzelf geeft meestal geen symptomen, diverticulitis daarentegen geeft bijna steeds symptomen: pijn in de onderbuik, koorts, constipatie, druk op de blaas, meestal plots opkomend…

Diverticulitis ontstaat wanneer er stoelgangsrestjes blokkeren in een uitstulping waardoor er onderliggend een groei van bacteriën gebeurt die dan de darmwand doet ontsteken op die plek.

Diverticulose en diverticulitis kunnen o.a. verwikkeld worden door bloeding, darmperforatie en abcessen.

Onderzoek & diagnose

Meestal worden divertikels toevallig vastgesteld naar aanleiding van een scan van de buik of een coloscopie. In het geval van een diverticulitis wordt, en dit naar aanleiding van klachten, de diagnose meestal gesteld door middel van het klinisch onderzoek van de arts, gecombineerd met een bloedafname. Indien er een vermoeden van diverticulitis bestaat, is het in eerste instantie aangewezen een CT-scan of echo van de buik te verrichten.

Behandeling

De behandeling van diverticulose bestaat uit het verhogen van de vezel- en vochtinname ter bevordering van de stoelgang.

De behandeling van een diverticulitis bestaat erin de infectie onder controle te krijgen met antibiotica, meestal kan dit gewoon in pilvorm, soms is een opname met infuustherapie nodig. Op het moment van een actieve ontsteking is vezelarme voeding aangewezen.

Indien dit niet lukt, er complicaties zijn of indien de ontsteking te frequent terugkomt, kan er beslist worden tot heelkundig ingrijpen.