Instructies met coloscopie

Wat is een coloscopie?

Tijdens een coloscopie wordt de ganse dikke darm en eventueel het laatste stukje van de dunne darm inwendig bekeken met een camera. De camera die gebruikt wordt is 12 mm dik en flexibel. Deze camera wordt via de aars ingebracht. Tijdens het onderzoek kunnen biopsies genomen worden en kunnen poliepen verwijderd worden.

Een coloscopie kan maar adequaat verlopen na een goede voorbereiding waarbij de dikke darm strikt leeg moet zijn en de patiënt volledig nuchter. Het is daarom essentieel dat u de voorbereidingsprocedure zeer strikt volgt.

Indien u bloedverdunners (Asaflow, Clopidogrel, Pradaxa, Marcoumar, Xarelto, Eliquis, …) neemt, dient u dit bij het maken van de afspraak te vermelden. In samenspraak met uw arts zal bekeken worden of deze dienen gestopt te worden en voor hoelang. Vermeld ook vooraf of u een pacemaker, defibrillator of neurostimulator heeft.

Klik op het pijltje voor meer informatie.

Voorbereiding

Dit kan u bij de apotheker halen, zonder voorschrift.

U dient 2 dagen voor het onderzoek restenarm te eten, d.w.z. alle vezels en pitjes uit de voeding mijden (zoals sla, tomaten, kiwi, bruin brood, noten, …).

De avond voor het onderzoek eet u ten laatste om 18 uur een lichte broodmaaltijd. Nadien lost u het eerste zakje Pricopep op in een glas plat water, u drinkt dit op en drinkt dan over een periode van 2 uur nog 1,5 liter heldere vloeistof. U mag nadien nog drinken tot middernacht, maar niets meer eten.

De ochtend van het onderzoek mag u niet ontbijten, uw medicatie mag wel genomen worden tenzij anders afgesproken.

U lost om 06.30 uur het tweede zakje Picoprep op in een glas water, u drinkt dit op, gevolgd door 1,5 liter heldere vloeistof tot ten laatste 08.30 uur. Nadien blijft u strikt nuchter (niet eten, niet drinken, niet roken).

U lost om 07.00 uur het tweede zakje Picoprep op in een glas water, u drinkt dit op gevolgd door 1,5 liter heldere vloeistof die ten laatste om 09.30 uur op moet zijn. Nadien blijft u eveneens strikt nuchter.

Mocht u tijdens de voorbereiding misselijk zijn, dan mag er een Motilium Instant of Primperan genomen worden.

Verloop van het onderzoek

U komt ongeveer 15 minuten voor het onderzoek en meldt zich aan bij de secretaresse met de ingevulde vragenlijst uit bijlage.

De verpleegkundige zal u laten omkleden, de procedure met u overlopen en een infuusje prikken om de verdoving toe te dienen. 

U krijgt een lichte verdoving om het onderzoek comfortabel te laten verlopen. Tijdens het onderzoek krijgt u een monitor op de vinger om hartritme en zuurstofgehalte te volgen. 

U ligt in linker zijlig en de coloscoop wordt via de aars ingebracht om de dikke darm te bekijken. Eventueel worden er ook biopsies genomen of poliepen verwijderd. De procedure duurt 15-20 minuten gemiddeld. 

Na afloop laten we de verdoving uitwerken in de ontwaakzone en nadien zal de arts de resultaten met u komen bespreken.

Omwille van de verdoving mag en kan u nadien niet met de auto rijden. U dient dus een chauffeur te voorzien.

Na het onderzoek kan het zijn dat u krampen ondervindt, die beteren na het maken van windjes.

Mogelijke complicaties

Een perforatie van de darmwand komt voor bij 1 op de 1000 patiënten.

Een bloeding na wegname van een poliep bij 1 op de 100 patiënten. Deze bloeding stopt meestal vanzelf of wordt behandeld tijdens de procedure. Mocht u na het onderzoek thuis veel bloedverlies hebben (een tas vol of klonters) of hevige toenemende buikpijn, dan dient u uw arts te verwittigen of de dienst spoedgevallen te raadplegen.

Extreem zelden kan er een overreactie of overgevoeligheid optreden op de toegediende medicatie.