Reflux

Wat is reflux?

Gastro-oesofagale reflux (GOR), ook brandend maagzuur of zuurbranden genaamd, is het terugstromen van zure maaginhoud naar de neutrale slokdarm. We spreken over reflux als de klacht bij herhaling voorkomt.

(Ernstige) refluxklachten kunnen ontstaan door een middenrifbreuk (hiatale hernia of hernia diafragmatica). In het middenrif (de spier die de borstholte scheidt van de buikholte) zit een opening waarlangs de slokdarm van uit de borstkas naar de buikholte gaat. Bij een brerdere opening dan noodzakelijk wordt gesproken over een middenrifbreuk.

Reflux is niet steeds een banaal probleem, het kan verwikkeld zijn door:

  • Slokdarmontsteking of oesofagitis
  • Vernauwing van de slokdarm
  • Bloeding
  • Barrettslokdarm (slokdarmslijmvlies wordt vervangen door maagslijmvlies en vertoont na vele jaren een statistisch verhoogd risico op evolutie naar kwaadaardigheid)

Klik op het pijltje voor meer informatie.

Symptomen

Wanneer het maagzuur tot in de keel of mond komt, kan dit lokaal irritaties, stinkende adem en tanderosie veroorzaken. Ook kan hierdoor heesheid, hoest of astma ontstaan.

Gevolgen

Aanhoudende refluxklachten kunnen leiden tot een verminderde levenskwaliteit door een slechte nachtrust (reflux wordt immers erger bij liggen) of doordat bepaalde activiteiten waarbij voorover gebogen dient te worden, niet kunnen uitgevoerd worden.

Diagnose

Een gastroscopie is het meest aangewezen om ook slijmvliesontstekingen, Barrett en littkens op te sporen.

Een andere optie is een 24 uurs zuurmeting in de slokdarm, maar deze geeft geen beeld van het slijmvlies.

Behandeling

De niet-chirurgische behandeling van reflux bestaat uit algemene aanpassingen aan de levensstijl :niet direct na eten gaan liggen, hoogstand bed, opletten met bruis, caffeine, chocolade, rookstop, niet voorover bukken, ……

Aanvullend wordt er meestal medicatie gegeven die bestaat uit puur symptomatisch verzachtende medicatie (maalox, ziverel, gaviscon,..) en maagzuur remmers (pantoprazole, omeprazole,.. )

Deze stap wordt gezet indien er onvoldoende respons is op de ingestelde behandeling of indien er refluxgebonden complicaties zijn. Ook kan een ingreep overwogen worden wanneer patiënten niet levenslang maagzuur remmende medicijnen willen slikken, de medicatie niet goed verdragen of niet getrouw innemen en bij jonge patienten die niet zonder medicatie kunnen.