Reflux

Wat is het? 

Gastro-oesofagale reflux (GOR), ook brandend maagzuur of zuurbranden genaamd, is het terugstromen van zure maaginhoud naar de neutrale slokdarm. We spreken over reflux als de klacht bij herhaling voorkomt.

(Ernstige) refluxklachten kunnen ontstaan door een middenrifbreuk (hiatale hernia of hernia diafragmatica). In het middenrif (de spier die de borstholte scheidt van de buikholte) zit een opening waarlangs de slokdarm van uit de borstkas naar de buikholte gaat. Bij een brerdere opening dan noodzakelijk wordt gesproken over een middenrifbreuk.

Reflux is niet steeds een banaal probleem, het kan verwikkeld zijn door:

  • Slokdarmontsteking of oesofagitis
  • Vernauwing van de slokdarm
  • Bloeding
  • Barrettslokdarm (slokdarmslijmvlies wordt vervangen door maagslijmvlies en vertoont na vele jaren een statistisch verhoogd risico op evolutie naar kwaadaardigheid)

Symptomen

Typische klachten van reflux zijn:

  • zure oprispingen
  • slikproblemen
  • zeurende/branderige pijn achter het borstbeen.

Wanneer het maagzuur tot in de keel of mond komt, kan dit lokaal irritaties, stinkende adem en tanderosie veroorzaken. Ook kan hierdoor heesheid, hoest of astma ontstaan.

Gevolgen

Aanhoudende refluxklachten kunnen leiden tot een verminderde levenskwaliteit door een slechte nachtrust (reflux wordt immers erger bij liggen) of doordat bepaalde activiteiten waarbij voorover gebogen dient te worden, niet kunnen uitgevoerd worden.

Diagnose

Er kan op verschillende manieren een diagnose gesteld worden.

Een gastroscopie is het meest aangewezen om ook slijmvliesontstekingen, Barrett en littkens op te sporen.

Een andere optie is een 24 uurs zuurmeting in de slokdarm, maar deze geeft geen beeld van het slijmvlies.

Behandeling

Gastro-oesofageale reflux kan zowel chirurgisch als niet-chirurgisch (conservatief) behandeld worden.

Conservatieve behandeling

De niet-chirurgische behandeling van reflux bestaat uit algemene aanpassingen aan de levensstijl :niet direct na eten gaan liggen, hoogstand bed, opletten met bruis, caffeine, chocolade, rookstop, niet voorover bukken, ……

Aanvullend wordt er meestal medicatie gegeven die bestaat uit puur symptomatisch verzachtende medicatie (maalox, ziverel, gaviscon,..) en maagzuur remmers (pantoprazole, omeprazole,.. )

Chirurgische behandeling

Deze stap wordt gezet indien er onvoldoende respons is op de ingestelde behandeling of indien er refluxgebonden complicaties zijn. Ook kan een ingreep overwogen worden wanneer patiënten niet levenslang maagzuur remmende medicijnen willen slikken, de medicatie niet goed verdragen of niet getrouw innemen en bij jonge patienten die niet zonder medicatie kunnen.

Behandeling

Indien de aambeien ondanks de algemene leefregels klachten blijven veroorzaken, zijn andere maatregelen aangewezen. Er bestaan verschillende technieken om symptomatische aambeien te behandelen. Naargelang de specifieke situatie zal gekozen worden voor de meest geschikte techniek.

Er bestaan drie verschillende niet-chirurgische technieken om symptomatische aambeien te behandelen: Infraroodbehandeling van aambeien en Rubberbandligatie.

Indien de aambeien niet of onvoldoende reageren op bovenstaande behandelingen kan een meer drastische behandeling noodzakelijk zijn, zijnde chirurgie: wegsnijden van de aambeien, wegnieten van de aambeien, transanaal afbinden van de bloedvaten van de aambeien. Deze technieken gebeuren onder algemene narcose via een dagopname.